SoLi Esitykset / SoMo Performances

SoLi improvisoidut esitykset ovat tanssijoiden esityshetkessä luomia liikkeen ja äänen kompositioita. Esityksessä syntyy uniikki liikkeen ja äänen runollinen kudelma, joka haastaa esiintyjät läsnäolon ja vapaasti assosioidun liikkeen ja äänen virtaan. Huumori, leikki ja herkkä moniaistinen kuuntelu kulkevat käsikädessä.

Mainokset
Read Article →

Poimintoja työskentelyresidenssi Materassa

Lähdimme 2.6. tanssija Karolina Ginmanin kanssa Italian Materaan Taiken taiteilijaresidenssiin, jossa tulsimme viettämään eri kokoonpanoilla kuukauden, työstäen sensoriteknologiaan pohjatuvaa liikettä.Osittain kallion sisään kaiverrettu vanha talo, terasseineen ja holveineen on mitä ihanteellisin paikka keskittyä taiteeseen. Kirkonkellojen kaikuessa hämärtyvässä illassa ja kaupungin puheensorinan pulppuillessa ympärillä ei voi kuin siunailla paikan hengästyttävää kauneutta ja menneen ajan tuntua. Aika pysähtyy ja ajatuksille on tilaa.

Read Article →

Poimintoja – matka taiteelliseen tutkimukseen / Kehon soittimellisyys ja varsinaisen olemisen tavoittelu

Poimintoja prosessissa tanssin ja musiikin praktiikoista tulevat taiteilijat työskentelevät yhdessä tutkien äänen ja liikkeen yhtäaikaisen synnyttämisen vuorovaikutteista suhdetta ja sen siirtämistä improvisatoriseen esitystilanteeseen. Lähdemme liikkeelle kysymyksistä; Voiko keho olla soitin? Millä eri tavoin kehon soittimellisuus manifestoituu improvisatorisessa esitystilanteessa?

Read Article →

Ajatuksia Poimintoja työskentelyprosessista

Luonnehdin syksyllä työryhmälle työskentelyn lähtökohtaa sanoittamalla haaveeni kyetä olla muusikko ilman soittimellista taitoa ja historiaa. Kysymällä voiko keho olla soitin ja voitaisiinko vuosien kehotyöskentelyn kautta saavutettu taito valjastaa äänen tuottamiseen ja saavuttaa tilanne, missä kehon artikulatiivinen tarkkuus korreloisi äänen/musiikin tuottamisen tarkkuuteen.

Read Article →