SoLi Esitykset / SoMo Performances

Oletko ajatellut miltä liike kuulostaa? Miten tanssi soi?
trio-1-img_1106
soli-adaptaatio-promo-4-bw
Soiva Liike -metodi on sensoriteknologiaa hyödyntävä interaktiivinen digitaalinen musiikki-ilmaisullinen työkalu, missä tanssijan kehoon asetettujen sensorien liikedata tulkitaan uudelleen ääneksi. SoLi -praktiikka luo äänen ja liikkeen välille symbioottisen syklin, missä liikkujasta tulee liikkeen komposition luomisen ohella myös äänen synnyttäjä –  liikkuva säveltäjä. SoLi –metodin erityisyys on äänen ja liikkeen suora vuorovaikutteisuus, joka toteutuu instrumentalisoidun kehon avulla ja mahdollistaa liikkeessä ajattelemisen. Se avaa myös katsojalle reitin aistia kehoon kiinnittyneet moninaiset musiikillis-liikkeelliset metaforat ja merkitykset ja tulkita tanssia moniaistisena elämyksenä.

 

SoLi improvisoidut esitykset ovat tanssijoiden esityshetkessä luomia liikkeen ja äänen kompositioita. Tanssijat improvisoivat esityshetkellä erilaisten liikettä ja ääntä muotoavien ja rajavien tehtävien avulla koreografisen ja äänellisen komposition. Esityksessä syntyy uniikki liikkeen ja äänen runollinen kudelma, joka haastaa esiintyjät läsnäolon ja vapaasti assosioidun liikkeen ja äänen virtaan. Huumori, leikki ja herkkä moniaistinen kuuntelu kulkevat käsikädessä.

Esitysten teemat, kesto, esiintyjien määrä ja musiikilliset referenssit valitaan esityskontekstin mukaisesti. Teos voidaan suunnitella tilaajan kanssa yhteistyössä ottaen huomioon mm. tilan ja tilanteen erityisyydet tai upottamalla teokseen mukaan tapahtuman temaattisia lankoja ja musiikillisia teemoja.
Kontaktointi: hanna.pajala@loikka.fi tai osuuskunta.liikuttamo@gmail.com
Karo SoLI 12.4.
How does the body sound?

SoMo -method is an interactive digital interface for musical expression. It consists of pressure sensors attached to the dancer’s body from which triggers and amplitude parameters are extracted to control playback of predetermined sounds. This allows the dancer to create her immediate and improvised soundscape out of her movements. The instrumental extension of the body highlights body awareness and self-reflection in improvisation performance. To the audience the method offers an additional auditive channel to hear the movement, experience kinetic empathy and, through this, gain a new level of interpretation for contemporary dance.

SoMo Performances are based on instant composition of sound and movement created by the dancer. Dancers create the intertwined composition of movement and sound through specific tasks and compositional limitations. A unique poetic weaving of sound and movement is created on sight. Humour, playfulness and sensitive multi-sensorial listening go hand-in-hand in this multidisciplinary form of contemporary performance.

Themes, duration, number of performers and musical references vary according to the performance context. SoMo Performances are individually designed to meet the commissioned needs and event context. Spacial, musical, thematic and context attributes are defined in collaboration with the commissioner.

Contact: osuuskunta.liikuttamo@gmail.com