Poimintoja työskentelyresidenssi Materassa

Tammikuusta toukokuun loppuun kestänyt pohjamateriaalin, teknisten metodien ja taiteellisen tutkimuksen vaihe sai päätöksensä Islannissa Nofod tanssin tutkimuksen konferenssissa 28.-31.5. Saimme siellä pitämästämme luento-demonstraatiosta arvokasta palautetta ja huomioita kanssakollegoilta. Nyt prosessi on vaiheessa, jossa siirrymme työskentelemään konkreettisemmin kohti koreografioitua näyttämöteosta.

Poimintoja_teksti

Lähdimme 2.6. tanssija Karolina Ginmanin kanssa Italian Materaan Taiken taiteilijaresidenssiin, jossa tulisimme viettämään eri kokoonpanoilla kuukauden, työstäen sensoriteknologiaan pohjatuvaa liikettä. Matka Materaan olikin jo seikkailu sinänsä, sillä residenssiasunnon löytäminen matkatavaroinemme vanhan sokkeloisen kaupungin sydämestä oli miltei performanssi. Perille päästyämme, onneksi kahden residenssiasunnon jakavan suomalaisen taiteilijan kanssa, hämmennys ja ilo oli huikaiseva. Kaupunki ja residenssiasunto on sanoinkuvaamattoman kaunis. Jo heti ensimmäisestä illasta tuli vahva tunne, että oleskelu Materassa tulisi olemaan hieno ja inspiroiva kokemus. Osittain kallion sisään kaiverrettu vanha talo, terasseineen ja holveineen on mitä ihanteellisin paikka keskittyä taiteeseen. Kirkonkellojen kaikuessa hämärtyvässä illassa ja kaupungin puheensorinan pulppuillessa ympärillä ei voi kuin siunailla paikan hengästyttävää kauneutta ja menneen ajan tuntua. Aika pysähtyy ja ajatuksille on tilaa.

Näkymä residenssin terassilta

Näkymä residenssin terassilta

Residenssitalo puutarhoineen taustalla.

Residenssitalo puutarhoineen kirkon takana

Taiteellista työskentelyä Materassa.

Ensimmäinen residenssipäivä meni pitkälti ruokatarvikkeita etsiessä ja kaupunkia ihmetellessä. Iltapäivällä laskeuduimme alakerran luolaholviin, jossa tulisimme tulevat viikot työskentelemään liikkeen ja äänen improvisatorisen tuottamisen parissa. Kirkkomainen, korkea, kaariholvinen tila oli ulkolämpötilasta huolimatta kostean viileä. Kattojen holvit ja seinät ovat osittain muurattua kiveä ja osittain vanhaa kiveen kaiverrettua luolastoa, jonka seinät ja laattalattia hohkasivat viileinä kesäkuun lämmöstä huolimatta. Vanhan merenpohjan huokoinen kivimateriaali ja tiivistyvä kosteus saa maalit ja laastit rapisemaan seinistä. Näiden tilojen restaurointi ja ylläpito on varmaan melkoisen työn takana.

Tilaan tutustuminen alkoikin tanssijoille tutusti tilan siivoamisella. Onneksi paikassa oli iso teollisuusimuri ja eikä usean sadan neliön tilan rapisseiden seinälaastien ja hämähäkin seittien imurointiin mennyt ihan tolkuttomasti aikaa. Ja kun lattiasta vielä hinkattiin lintujen ja lepakkoitten ulosteläikät, alkoi paikka tuntua jo mahdolliselta työtilalta. Asensimme vielä tuomamme äänentoistolaitteet, joihin pienen pähkäilyn jälkeen löytyi virtaakin lattiaan sijoitettujen lasilaattojen alta.

Päivä 1.

Seuraavana aamuna ryhdyimme tutkimaan työskentelyssä käyttämiemme liikesensoreiden ja äänisoftan toimintaa. Suomessa työskennellessämme äänisuunnittelija Aki Päivärinne hoiti äänten ajamisen ja sensoridataa tulkitsevien ohjelmien käytön. Nyt olin uuden haasteen edessä opetellessani Live ja MAX ohjelmien käyttöä ja sensoreiden säätämistä. Ensimmäinen päivä menikin lähes täysin sensoreiden toimintaan saattamisessa ja äänisamplejen ihmettelyssä.

Toisen lähettimen lataus oli tyhjentynyt matkan aikana ja hyvää työaikaa meni myös siihen, että siirreltiin toimivaa lähetintä toiselta toiselle. Saimme kuitenkin tehtyä joitain liike-ääni harjoitteita.

Ensimmäisen päivän jälkeen olikin hivenen turhautunut olo teknisen säädön määrästä. Edessä oleva työmäärä tuntui massiiviselta.

Sensoreihin pukeutumista

Sensoreihin pukeutumista

Päivä 2.

Saimme molempien sensorit kytkettyä ja ääntä ulos melko nopeasti. Eniten aikaa meni sensoreiden herkkyyden hienosäätöön. MAX ohjelma on koodattu lukemaan pukuihin kiinnitettyjen sensoreiden dataa ja lähettää sen Liveen, missä äänitiedostot aktivoituvat. Sensoreiden liikeherkkyyttä pystyy säätämään ohjelmasta. Raajojen nivelten koukistamista lukevien sensoreiden herkkyyttä säätämällä pystyimme virittämään kehosoittimemme sopivalle tasolle. Hyvin teknistä, mutta älyttömän kiinnostavaa.

Iltapäivällä päästiin jo kunnolla liikkumaan.Todettiin pian, että äänten kuuntelu vaatii niin paljon keskittymistä, ettei yhtä aikaa tekeminen ollut mielekästä. Teimme vuorotellen 15-20 minuutin improja, toisen katsoen ja tehden huomioita. Äänisuunnittelija Akin tekemä alustava treeniprojekti oli toimiva, mutta melko nopeasti kullekin raajalle signeeratut, yksittäiset äänet alkoivat tuntua liian mekaanisilta. Jotkut soundit olivat myös hyvin raakoja ja dissonoivia, mikä vaikutti voimakkaasti tunnelmaan ja liikkeeseen. Päälleliimatun oloista tunnetta oli vaikea välttää.

Vahingosta oivalluksiin.

Työpiste treenitilassa

Työpiste treenitilassa

Karoliinan oikean käden sensori tuntui toimivan oudosti. Välillä se ei tuottanut mitään ääntä, vaikka sensorit reagoivat normaalisti. Lopulta löysin Livestä juuri sille raajalle signeeratun äänisamplen, joka olikin lähes 20 minuuttia pitkä äänityksien raakafile, jossa soi useita eri soittimia ja oli pitkiä hiljaisuuksia väleissä. Erehdyksessä koko sample oli jättänyt auki, vaikka tarkoitus oli ihan toinen.

Tämän vahingon kautta löysimme kuitenkin tosi kiinnostavan suhteen äänen ja liikkeen välillä, joka tuntui intuitiivisesti hyvältä. Pitkän samplen äänensävyllinen vaihtelu ja ennakoimattomuus pakottivat hyvin tarkkaan kuunteluun liikkuessa ja se taas toi kiinnostavia tasoja improvisatoriseen tehtävään.

Päivän päätteeksi pidettiin videopalaveri äänistä Akin kanssa, joka ryhtyi työstämään uutta Live projektia huomioiden ja toiveiden pohjalta.

Päivä 3.

Päivän työskentely jäi vähiin. Kone latasi Akin lähettämää uutta Live-projektia äänifileineen lähes koko päivän. Ilta kahdeksan jälkeen, kun projekti latautui edelleen, totesimme että liikkuminen kannattaa unohtaa siltä päivältä. Saimme kuitenkin arvokasta aikaa puhua työtavoista, nauttia Materan lämmöstä ja huoltaa samalla kehoa. Kroppa oireili jo muutaman päivän treenaamisesta kostean viileällä kivilattialla.

Sensorin kiinnitys kaipasi korjausta.

Sensorin kiinnitys kaipasi korjausta.

Päivä 4.

Sensoreiden ja ohjelman kanssa pelaaminen alkoi olla jo hanskassa ja pääsimme liikkumaan melko nopeasti. Uudet soundit toimivat hyvin ja tuottivat paljon kiinnostavia havaintoja liikkeen ja äänen vuorovaikutuksesta. Raajoille signeeratut pidempien vaihtelevien ääniraitojen ja yhtä ääntä soittavan samplen dynaaminen vuorovaikutus antoi hyvän äänellisen perustan syventyä kehotyöskentelyyn. Vakaat yhden sävelen alarajaat ja pidempien ääniraitojen kädet tuottivat keho- ja äänityöskentelyyn hyvän kombon kuuntelua ja kontrollia.

Tehtiin taas pitkähköjä improja yksitellen, toisen havainnoidessa työskentelyä. Merkittävä huomio oli äänen tuottamisen hienovaraisuuden merkityksellisyys, sekä selkeä tarve hiljaisuudelle. Synkronissa tapahtuva liike ja ääni oli tosi nopeasti nähty. Kiinnostavaa oli hiljaisuuden ja äänen rajalla oleminen. Milloin liike kantaa yksinään? Milloin annan äänen tulla? Myös äänen kontrollista luovuttaminen oli tärkeä havainto.

Päivä 5.

Jatkoimme työskentelyä vuoroimproilla. Toimme työskentelyyn mukaan myös yksinkertaisen lyhyen kompositio scoren, jota pyrimme eri tavoin toteuttamaan improvisaation sisällä.

Komposition lähtökohtana oli pääosin fokus. Mihin keskittyminen kohdentuu? Mihin katse ja kuuntelu kohdentuu?

Karkeasti fokuksen eroja voisi luonnehtia määreillä; sisään – ulos. Olenko ns. tanssin tilassa, kuunnellen kehon sisätilaa proprioseptisten aistien kautta vai olenko tietoisesti estradilla, katseen ja huomiopisteen ollessa auki, ulos jopa kohdennettuna katsojaan.

Päivät 6-9.

Duettotyöskentelyä

Duettotyöskentelyä

Seuraavina päivinä työskentely kohdentui scoren kautta löydettyihin huomioihin, tehden edelleen pääosin sooloimproja, mutta tuoden mukaan välillä myös duettotyöskentelyä. Sukelsimme yhä syvemmälle kehon hienovaraiseen kuunteluun ja läsnäolon tasoja huomioivaan työskentelyyn.

Puhuimme myös paljon. Jokainen improkerta oli aina uusi ja vaati sekä tekijältä että katsojalta paljon keskittymistä. Antautuva, hetkessä syntyvä ‘koreografinen sävellys’ vaati herkkää kuuntelua ja läsnäoloa joka kierroksella ja sen purkaminen sanallisesti oli tärkeä osa työskentelyä. Katsomisen ja liikkumisen kokemusten jakamisen kautta päädyimme puhumaan paljon myös esiintymisen eri tasoista. Puhuimme esiintyjän roolin suojasta ja siitä miten tämäntyyppinen keholähtöinen, somaattinen työskentely vaatii rohkeutta avata kehonsa ja mielensä, antautua toisen katsottavaksi ilman valmiin liikkeen ja koreografian turvaa.

Syvälle luotaava ja luottamuksellinen työskentely ei olisi ollut mahdollista ilman residenssin tuomaa rauhaa ja keskittyneisyyttä. Residenssin työskentelytila; korkea, ikiaikainen holviluola vaikutti meihin molempiin, herkistäen meidät tilan energialle ja historialle. Tilan seinistä huokuva aika ja kosteus sekä seinistä kasvava valkea, kiteinen hahtuva vaikuttivat kaikki yhtälailla työskentelyyn. Tanssin haasteellinen sanallistaminen johtaa usein produktion omaan sanastoon.  Materasta tarttuu mukaan ainakin Holy moment, 🙂

Work-in-progress demo 13.6.

Work-in-progress demo 13.6.

Viimeisenä yhteisenä työskentelypäivänä pidimme illalla yksityisen demon residenssitovereillemme ja muutamalle paikalliselle tanssitaitelijalle, joihin olimme tutustuneet viikon aikana. Improvisatorisen työskentelytavan vuoksi, oli tärkeää saada myös ’esityksellinen’ kokemus. Work-in-progress demoilusta oli kevään aikana syntynyt hyvä käytäntö kunkin työvaiheen lopuksi. Julkisen demon pitämisestä luovuttiin, kuultuamme siihen vaadittavien lupien hankintaprosessin byrokraattisuudesta.

Palaute demosta oli innostuneen kiinnostunut, vaikka työskentelytapamme olikin paikallisille tanssitaiteilijoille melko vieras. Työskentely jatkuu kirjoittaen ja videoita analysoiden kunnes Mamba liittyy residenssiin juhannuksen jälkeen.

One response to “Poimintoja työskentelyresidenssi Materassa

  1. Päivitysilmoitus: Poimintoja teosprosessista | artist hanna pajala·

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s