Pitkästä aikaa näyttämöteos OSA 2. Kevättä kohden liikkeen ja musiikin pauloissa

Kevättä kohden liikkeen ja musiikin pauloissa

Työskentelemme puolisoni muusikko Abdissa Mamba Assefan ja työryhmän kanssa liikettä ja musiikkia yhdistelevän teoksen kimpussa. Teos saa ensi-iltansa Zodiak – Uuden tanssin keskuksen omalla näyttämöllä Kaapelitehtaalla syyskuun 27. 2013.

HUHTIKUU 2013

Joululomalta palasimme takas työprosessin pariin päät täynnä uusia ajatuksia. Koska kaikilla työryhmäläisillä oli paljon muitakin työprojekteja käynnissä kevään ajan, oli tavoitteena saada joka kuukaudelle yksi tiivis yhteinen työskentelyjakso ja väleissä kukin edistäisi omia osa-alueitaan itsenäisemmin.

Ensimmäinen yhteinen treeniperiodi oli viikko Esitystaiteen keskuksella helmikuun alussa. Treenipäivät jaettiin aamun Mamban ja minun liikkumisen perusharjoitteluun ja iltapäivien työryhmän (dramaturgi Anna Viitala, äänisuunnittelija Aki Päivärinne, ääni- ja sensoriteknikko Kirsi Ihalainen ja kuvanveistäjä Petri Eskelinen) yhteistreeneihin, joissa tutkittiin mielissä hautuneita kohtausideoita.

Mitä? Miten? Miksi?

Iltapäivän yhteistreenit aloitettiin maanataina puhumalla teemasta ja sisällöstä. Kävimme läpi kirjoittamaani dramaturgista ehdotelmaa ja kohtauslistaa pohtien samalla mahdollisia liiikkeellisiä ja musiikillisa keinoja. Hahmottelimme harjoitussalin seinälle teoksen kaaren postick lappuja käyttäen, kirjoittaen lapuille kohtauksen teemoja ja sisältöä sekä mahdollisia keinoja. Dramaturginen kaari noudatti löyhästi oman parisuhteemme historian eri vaiheita ensikohtaamisesta nykyhetkeen.

Erilaiset keskustelut omista rakkauden kokemuksista ovat olleet merkittävässä roolissa teoksen sisältöä ja dramaturgiaa luotaessa. Työryhmän kesken on puhuttu paljon siitä mikä rakkaudessa kutakin koskettaa ja mitkä tapahtumat ovat olleet merkityksellisiä parisuhteen vakiintumisessa. Merkityksellinen yhteinen huomio oli etteivät merkittävät hetket ole olleet ‘elokuvamaisen’ suuria tahi viihteen luoman romanttisen rakkauden odotusten mukaisia, vaan päinvastoin hyvin arkisia ja pieniä, lähes huomaamattomia hetkiä tai tekoja. Rakkauden kannalta tärkeää on arjen pienet huomioinnit ja aito läsnäolo.

Omien kokemusten ja viihdemielikuvien ero nousikin yhdeksi lähtökohdaksi. Miten käyttäisimme tuttua rakkauskuvastoa ja musiikkia, ja miten se vertautuu ihmisenkokoiseen omaan kokemukseemme. Miten olisimme tosia, aitoja ihmisiä ja kehoja toisillemme näyttämöllä, mutta käyttäisimme hyväksi kulunutta rakkauskuvastoa olematta täysin banaaleja?

Tässä vaiheessa heittelimme aika surutta erilaisia toteutusideoita ja musiikkeja. Mietittiin rakkauslaulu potpuria ja rakastumisen hetken nostatusta elokuvaottein, kokeilimme myös puskateatterityylistä toisen ihailua antiikin jumaltaruston pohjalta sekä purkautumattoman himon konkretisoitumista. Kertovat, teatterilliset kokeilut nostattivat hersyvät naurut treenissä, mutta eivät tuntuneet omilta, eivät ainakaan tähän teokseen.

Fyysisiä oivalluksia

Aamupäivien treeneissä teimme fyysisiä harjoitteita pääosin improvisoiden. Päivän alkajaisiksi teimme ‘aikastruktuuriksi’ nimeämäni lämmittelyn, jossa erilaiset liikedynaamiset ja keholähtöiset ohjeet vaihtuivat tietyn ajallisen raamin mukaan. Ohjeet vaihtelivat päivittäin, niin että Mamba sai kokemusta keholliseen tehtävänasetteluun perustuvasta liikeimprovisoinnista. Samana toistuva kestollinen raami antoi samalla informaatiota kehon kokemisen eroavaisuuksista ajallisen raamin muuttuessa. Miten erilaista onkaan improta ohjeella ‘hyppy’ 4 minuutin kuin 30 sekunnin jaksoissa. Oma suhtautuminen kehoon ja liikkeeseen muuttuu ajankäytöllisen raamin ja kehon lämpenemisen myötä. Näiden huomioiden tekeminen oli erittäin hyödyllistä ja rakensi yhteisen kehollisten analyysin kieltä. Omasta kehosta syntyvä liikeimprovisointi oli Mamballe täysin uusi työskentelytapa ja se toi mukanaan paljon uusia oivalluksia oman kehon kuuntelusta ja liikkeen synnyttämisestä. Mamballe tehtävän elävänä pitäminen ja kehon impulssien seuraaminen oli uusi oivallus liikkumisesta ja minulle molemmille lämmittelynä toimivien tehtävänasettelujen luominen oli antoisa haaste. Improlämppä lohkaisi usein 1,5 h aamusta. Sen lisäksi jatkoimme aiemmin tekemiämme kontaktiharjoitteita; painon jakamista ja luovuttamista sekä painopisteen siirtämistä erilaisin metodein ja ohjein. Kontaktiharjoitteita tehtiin melko pian myös kohtauksia ajatellen ja niistä muokkaantui viikon aikana joitain kohtauspohjia.

Iholla oloa

Jäin pohtimaan miten läheisyys ja läsnäolo tuotaisiin näkyviin fyysisin teoin tai musiikillisin keinoin. Toisen iholla olemisesta ja omien tanssija-soittaja roolien kunnioittamisesta syntyi ajatus kohtaukseen ‘Naisen soitto’. Mitä syntyy tanssijan antautuessa soittajalle välineeksi, ja välittyy kehon luovuttamisesta instrumentiksi? Tätä kohtausta lähdimme tutkimaan aluksi hyvin praktisesti musiikillisista lähtökohdista. Mitä musaa saamme aikaiseksi kun lyömäsoittajalla on käytössään vain toisen keho?

Tutkimme äänen tuottamista kehoon kiinnitetyin kontaktimikrofonein. Soundeja hierottiin kuivana ja sämplättyinä, erilasin kaiuin ja tehostein muokattuina. Aki luuppasi tuotettua ääntä ja toisti simultanisesti soiton kanssa.  Saimme aikaan hyvin kiinnostavia improvisoituja hetkiä ja musiikillisesti hienoja maisemia. Ongelmana oli onnistumisten sattumanvaraisuus ja ettemme kyenneet toistamaan hyviä hetkiä uudelleen. Sattumanvaraisia muuttujia oli niin paljon että hyvät asiat hukkuivat puuroutuvan soundin ja kiertävien mikkien sekaan. Kymmenen minuutin improssa oli muutama minuutti hyvää ja muu ‘ihan ok’ tai ihan p***tä.  Koimme kuitenkin kaikki että kohtauksessa oli paljon hyviä aineksia ja jatkaisimme tutkimusta sen kanssa. Intiimi kohtaus tuntui intuitiivisesti asettuvan jonnekin teoksen loppupuolelle rakkaudessa olemisen vaiheeseen.  Mutta miten tästä eteenpäin?

Naisen soitto

Naisen soitto

Naisen soitossa Mamba oli kohtauksen aktiivinen osapuoli. Etsimme vastavuoroisesti myös toisenlaista asetelmaa.Viikon aikana kokeiltujen fyysisten harjoitteiden pohjalta haimme myös tanssillisempaa kohtausta jossa olin aktiivisessa roolissa. Improvisoiden työstimme ‘Jalkoväli-duetoksi’ kutsumaamme kohtausta, joka pohjasi Mirva Mäkisen kurssilla tehtyyn harjoitteeseen. Mamba toimi tukipisteenä lattialta makuultaan lähtevälle liikemateriaalille, jossa liikeimpulssit kumpusivat raajoista tukea ottamalla. Seisovan passiivisen miehen jaloissa pyörivästä ja kehoon nojautuvasta liikkeestä kehkeytyi kiihkeä, takertuva, jopa agresiivinen kohtaus, joka ilmensi kaipausta ja riippuvuutta.

Eka läpäri

Viikon päätteeksi teimme uhkarohkeasti läpi kaikki viikon aikana työstämämme kohtausideat. Kahlasimme läpi viisi kohtausta otsikoilla: omat maailmat, ihailu, lähestyminen ja yhteinen painopiste,  jalkoväliduetto ja naisen soitto. Kokeilimme samalla miten suunniteltu mahdollisesti liikuteltava verhoelementti toimisi eri tilanteissa.

Läpikahlauksesta tärkeimpiä huomioita ja kysymyksiä olivat:

Kenen näkökulmaa teos tulkitsee? Miten erilaiset esitykselliset tyylilajit saadaan sopimaan yhteen? Kuinka monta eri tylilajia teoksessa voi olla? Miten verho saadaan liikkumaan?

Hyvin fyysispainotteisen viikon jälkeen jäimme kaipaamaan myös enemmän musiikillisia ja soitannollisia elementtejä. Niitä sovimme työstävämme seuraavassa yhteissessiossa maaliskuun alussa.

MAALISKUU 2013

Fyysistä soittoa

Maaliskuun alkuun saimme vain kolmen päivän yhteiset treenit Zodiakin B2 harjoitussaliin.

Kävimme sitä ennen Mamban kanssa pari kertaa kahdestaan treeneissä, joissa etsimme tapoja konkretisoida musiikin ja liikkeen vuoropuhelua. Teimme eri säveliin viritettyjen kalebassien kanssa yhteissoitollista kohtausta, jossa hain yhtäaikaisen soittamisen ja liikkumisen mahdollisuuksia. Kokeilimme myös jo aiemmin ideoimaamme musiikkikappaleen purkamista. Etsimme tapoja toteuttaa yhdessä soittaen tunnettua kappaletta mahdollisimman minimalistisesti säilyttäen kuitenkin biisin tunnistettavuuden. Kokeiluista kiinnostavimmalta tuntui kuitenkin lattian soitto. Mikittämällä lattiaa saimme liikkeestä aikaan erilaisia äänellisiä elementtejä, joita päätimme testata seuraavissa yhteistreeneissä Akin äänimanipulaatioiden kera.

Calebassi

Lattian soittoa varten tein pariminuuttisen liikesarjan, joka koostui osittain fiksatusta koreografioidusta materiaalista sekä muutamaan fyysiseen tehtävään perustuvasta improvisaatio-osuudesta. Näitä osuuksia muokkaamalla ja vaihtelemalla pääsimme testaamaan lattian soittoa yhdessä soittaen ja tanssien. Lattian soitto kohtauksen ideana oli saada näkyväksi keskinäisen kuuntelun ja akustisen kommunikaation ajatus. Musiikilliset asiat kuitenkin lähtivät helposti viemään työskentelyä ja jäimme päiviksi testailemaan erilaisia musiikillisia metodeja liikkeellisten ideoiden jäädessä ennaltavalmistamani materiaalin varaan.

Haimme ensin suoraan mikitetyllä ns ‘kuivalla äänellä’ kommunikointia äänen välityksellä erilaisin vuoropuhelu- ja yhteissoittotekniikoin. Lattiamikkien herkkyyttä eli gainiä säätämällä sain tuotettua erilaista ääntä liikkuessani, Mamban soittaessa garrahandilla, cajonilla ja slit-drumilla. Saimme kohtauksen toimimaan musiikillisesti melko tyydyttävästi jo näillä elementeillä. Kokeilimme myös soittimien, sekä lattiamikkien efektointia. Lattian soitossa kohtasimme pian kuitenkin saman ongelman kuin naisen soitossa. Erilaisia variaatioita musiikillisesti ja toiminnallisesti oli niin paljon, että improvisaation kautta pääsimme aina vain tiettyyn pisteeseen. Kohtauksen edistäminen vaatisi vielä paljon sisällöllistä ajattelua sekä runsaasti harjoittelua samoilla musiikillisilla ja liikkeellisillä tavoitteilla.

Lattian soitto 2

Lattian soitto jäi siis hautumaan seuraavia yhteistreenejä odoteltaessa.

Video lattian soiton treeneistä löytyy täältä: https://vimeo.com/album/2472727/video/71155358

Maaliskuussa emme  muiden töiden vuoksi saaneet muita yhteistreenejä sopimaan. Pidimme kahdestaan joitain imropvisaatioon ja liikkeen tuottamiseen keskittyviä treenejä. Työstimme myös jalkoväliduettoa eteenpäin ja pidimme yllä yhteistä kontakti tuntumaa. Huhtikuussa pääsisimme jo enemmän Zodiakin harjoitussaliin ja aloittamaan vähän intensiivisemmän harjoittelun.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s