Poimintoja – matka taiteelliseen tutkimukseen / Kehon soittimellisyys ja varsinaisen olemisen tavoittelu

Poimintoja prosessissa tanssin ja musiikin praktiikoista tulevat taiteilijat työskentelevät yhdessä tutkien äänen ja liikkeen yhtäaikaisen synnyttämisen vuorovaikutteista suhdetta ja sen siirtämistä improvisatoriseen esitystilanteeseen. Lähdemme liikkeelle kysymyksistä; Voiko keho olla soitin? Millä eri tavoin kehon soittimellisuus manifestoituu improvisatorisessa esitystilanteessa?

Read Article →

Ajatuksia Poimintoja työskentelyprosessista

Luonnehdin syksyllä työryhmälle työskentelyn lähtökohtaa sanoittamalla haaveeni kyetä olla muusikko ilman soittimellista taitoa ja historiaa. Kysymällä voiko keho olla soitin ja voitaisiinko vuosien kehotyöskentelyn kautta saavutettu taito valjastaa äänen tuottamiseen ja saavuttaa tilanne, missä kehon artikulatiivinen tarkkuus korreloisi äänen/musiikin tuottamisen tarkkuuteen.

Read Article →